Esittely Huoneistoremontti Laskelma- ja todistustilaukset Kunnossapitovastuut Sisäänmuuttoilmoitus Tarjouspyyntö Palaute

Oletko suunnittelemassa huoneistoremonttia?

Uuden asunto-osakeyhtiölain mukaisesti osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle remontista aina, kun se voi vaikuttaa talon rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja ennen remontin aloittamista. Ilmoitukseen pitää myös liittää mukaan tarvittavat selvitykset remontin toimenpiteistä.

Tee huoneistoremontti-ilmoitus täältä.

Missä tapauksissa ilmoitus tehdään?

 • aina, kun remonttityöt voivat vaikuttaa kiinteistön rakenteisiin tai yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla oleviin asioihin

Mitkä remontit pitää ilmoittaa?

 • ilmoita aina esimerkiksi kylpyhuone- tai keittiöremontista, samoin jos vaihdat esim. hanoja tai wc-istuimen
 • remontti, jolla voi olla vaikutusta lämmitysjärjestelmään, vedenjakeluun, sähköihin, viemäröintiin, ilmastointiin tai akustiikkaan (esim. seinien siirtäminen)
 • lattiaremontti, jos sillä voi olla vaikutusta esim. äänieristykseen (muovimatto vaihdetaan parkettiin) ja sitä kautta naapurihuoneistoon
 • Jos olet epävarma kuuluuko remontista ilmoittaa, kysy isännöitsijältä ennen remontin aloittamista, onko suunniteltu remontti sellainen, joka vaatii ilmoituksen.

Mitä remontteja ei tarvitse ilmoittaa?

 • pienet pintaremontit kuten seinien tapetointi tai maalaus

Milloin pitää ilmoittaa?

 • ennen remontin aloittamista

Kenelle ilmoitetaan?

 • isännöitsijälle, joka ed. toimittaa tiedon hallitukselle

Mitä ilmoitetaan?

 • osakkaan nimi ja yhteystiedot
 • tarkka osoite
 • mitä korjataan
 • milloin korjataan (remontin alkamisaika ja sen kesto)
 • kuka remontin tekee (myös suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja työnvalvojien nimet, yhteystiedot ja Y-tunnukset)

Miten ilmoitetaan?

 • kirjallisesti, ilmoituslomake löytyy täältä.

Tuleeko uudesta ilmoituskäytännöstä kustannuksia?

 • Osakkaalta peritään remontin valvonnasta ja ilmoituksen käsittelystä aiheutuvat kustannukset.
 • Ammattitaitoinen valvonta on osakkaalle hyödyksi, sillä siten varmistetaan, että korjaustyöt tehdään asianmukaisesta.

Asunto-osakeyhtiön on pidettävä nk. muutostyörekisteriä huoneistossa tehtävistä remonteista. Rekisterin pitäminen on hallituksen vastuulla. Hallitus on tilannut rekisterin ylläpidon isännöitsijältä. Huoneistossa tehdyt muutostyöt näkyvät tulevaisuudessa myös isännöitsijäntodistuksessa.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen vastuulla on järjestää myös remonttien valvonta. Hallitus on sopinut isännöitsijän kanssa, miten remontteja valvotaan. Tästä aiheutuvat kustannukset maksaa osakas. Osakkaalla on vahingonkorvausvelvollisuus, jos remontti aiheuttaa vahinkoa taloyhtiölle tai muille asukkaille.

Lisätietoja: isännöitsijältä


J.K.Isännöinti ja kunnossapito

Juha Ylikarjula

Saarnitie 1 A
01360 Vantaa

Puh:050-4088809

Email: juha.kom@kolumbus.fi