Esittely Huoneistoremontti Laskelma- ja todistustilaukset Kunnossapitovastuut Sisäänmuuttoilmoitus Tarjouspyyntö Palaute

J.K.Isännöinti ja kunnossapito

Isännöintipalvelua pienille ja keskisuurille AsOy:lle.

AsOy:n johto muodostuu hallituksesta ja isännöitsijästä ja yhtiö on johtonsa näköinen.

Oma tavoitteeni on kulloinkin voimassa olevan hallituksen kanssa saada yhteistyö toimimaan mutkattomasti, yhtiön elinkaarta ja sen asukkaita ja osakkeen omistajia palvelevaksi.

Tavoite toteutuu, koska toimintani perustuu hyvään viestintään, toimeksiantojen nopeaan reagointiin ja täytäntöön panoon sekä tuomalla hallitustyöskentelyn päätöksenteon tueksi tarvittavaa asiantuntijuutta.

Isännöintipalveluni kulmakivet:

  • yhteistyö hallituksen kanssa
  • osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden vaaliminen
  • viestintä ja lyhyt vasteaika
  • kiinteistön kunnossapidon suunnitelmallisuus

J.K.Isännöinti ja kunnossapito

Juha Ylikarjula

Saarnitie 1 A
01360 Vantaa

Puh:050-4088809

Email: juha.kom@kolumbus.fi